HEM

För att se alla bilderna på hemsidan i fullt format, klicka på bilden.

Besökare på vår hemsida

Vill du kontakta Bildarkivet i allmäna eller ekonomiska frågor, mejla oss på

info@hamburgsundsbildarkiv.se

Hemsidan uppdaterad 19-09- 11

Öppet hus i Folkets Hus 2019 kl. 18 - 20

 

17 & 31 jan

14 & 28 feb

   14 & 28 mars

  11 & 25 april

  9 & 23 maj

       10 & 24 oktober

             7 & 21 november

                     5 december

 

Under sommaruppehållet juni -september kommer vi att ha  Öppet arkiv som kommer att annonseras separat.

 

Välkommen till en avspänd miljö för att dela med dig av dina erfarenheter.

 

Föreningen har till ändamål att dokumentera Hamburgsundstrakten då och nu i bild och text samt bl a att genom utställningar och tillhandahållande av bilder sprida kännedom om Hamburgsund. Vår verksamhet består av öppet hus i Folkets Hus varannan torsdag under

vår- och höstterminerna.  ALLA välkomna!  Här träffas vi och utbyter erfarenheter och för traditioner vidare  

A K T U E L L T

Årsmötet i Folkets Hus hölls torsdag 14 mars. På Medlemssidan finns de relevanta dokumenteten att läsa.

Filmvisning på Öppet Hus den 23 maj

Filmkursen som genomfördes denna vår med stöd från Hembygd 2.0 projektet avslutades med liten filmvisning vid 19-tiden Det kom en hel hoper med folk som bjöds på fika och berättelser från samhället. Klicka på titlarna för att se filmer om bl.a.lotsbåten SlörUbåtsmöte på havetStellan om Saltskärs käringSläktkrönika från Skutebacken och Ett medborgarförslag för ökad trafiksäkerhet.  Läs mer på Hembygd 2.0s hemsida

Bildarkivet är digitalt!

Hela det fysiska arkivet har under 2016-2017 skannats och digitaliserats och är numera DIGITALT, d.v.s. sökbart för besökare i en databas och tillgängligt via internet.

Du kan även komma till oss i Folkets Hus vid våra torsdagsmöten söka bland de skannade ca. 13.000 bilderna på vår dator.

Bildarkivets YouTube kanal

Samtliga filmer från Urpremiären av Samhället Berättar 2.0 ligger nu på YouTube på Bildarkivets egen kanal. Samt En bild berättar "Kär hemkomst" Prenumerera gärna!

Samhället berättar 2.0 är ett samarbete mellan Bildarkivet, elever i årskurs 5-6 i Hamburgsundsskolan och Bohusläns hembygdsförbund under projekt Hembygd 2.0 - hitta berättelsen. Information om projektet hittar du på Facebooksidan  Ingrid Lindberg är projektledare och uppdaterar denna tillsammans med Gerhard Borgljung. Mer om Hembygd 2.0 på projektets egen hemsida:  hembygd20.wordpress.com

BILDARKIVET TIPSAR:

Reportage med bilder från urpremiären 7 maj av 20 filmer producerade av Hamburgsundskolans elever kan du läsa här


Bildarkivets kalender 2019: Personfoton

Kalendern kommer att säljas i Skoaffären och vid våra torsdagsmöten i Folkets Hus. Kalendern finns också att köpa

hos hembygdslitteratur.se


Stenhuggargruppen Se Våra böcker

- en grupp av våra medlemmar, har producerat tre böcker som dokumenterar bland annat stenindustrin i vårt närområde.

Du som är medlem kan låna våra DVD-filmer och böcker.Klicka här.

Gå med som medlem i vår förening


Informationsfolder med inbetalningskort finns här. Skriv gärna ut foldern


Här kan du läsa hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter enlig Dataskyddsförordningen, GDPR

Du kan enkelt SWISHA din medlemsavgift på 100:- till Föreningen. Använd nummer 123 019 22 37 Skriv ditt namn och MA efter. Om du avser ett stöd eller gåva, skriv GÅVA.

Vi välkomnar besökare av vår hemsida att kommentera och ställa förslag i vår gästbok.

Bilder från invigningen 23/11 -17 finns här

Från 2019 har vi ny öppettid 18-20.


Årsmöte hölls 22 mars 2018. Relevanta dokument finns på Medlemssidan.

Vandra och lyssna på Hamburgö

Att vandra utefter Bergaleden är som att gå genom historien. Här har Tanums Fastighetsavdelning tagit fram en vandringsled på ca 2,5 km som tar med dig på en tur genom tiden. Från etableringen av Hornbore slottsruin på andra sidan sundet, genom tiden för sillperioderna och Stenhuggarepoken. Klicka på länken här för mer information och ladda ner en app vid informationsskylten vid färjeläget på Hamburgösidan för att under vandringen följa historiens vingslag. Texten till historieskrivningen är skriven av Stenhuggargruppen och har redigerats och arrangerats av Kommunens Fastighetsavdelning.

Kruthuset i Amdal hittar du här.

Renoveringen gjordes under 2012 i Backegärdet och invigningen skedde 12-11-01                  

Klicka på bilden

för stor version


Här kan du läsa vår första bok Stenhuggarepoken

Ni som missade att köpa våra böcker kan vända er till Hamburgsunds Sko och till Nordbloms Tryckeri samt gå in på Hembygdslitteratur i Bohuslän för beställning av boken. Klicka där på Föreningar. Boken skickas tillsammans med faktura. 

Bildarkivet har tillsammans med Bo Tak tagit fram en DVD bestående av 5 filmer från flydda tider. Klicka här för mer information.  DVDn finns att köpa hos Hembygdslitteratur i Bohuslän och postas tillsammans med faktura. Klicka på Föreningar/ Hamburgsunds bildarkiv/böcker.

Samhället Berättar kan du ta del av genom att göra en egen guidetur i samhället. På orienteringstavlan ovan kan du orientera dig och informationsskyltarna på plats ger dig intressant information från det tidiga Hamburgsund. Orienteringstavlort finns uppsatta på pumphuset vid färjeläget och vid Turistinformationen.

Vid nyrenoverade kruthuset i Amdal finns också information av värde. Hitta dit.

Ett tips. Varför inte ge en eller flera av våra böcker och kanske också vår DVD-skiva i present. Gå bara in och lägg din beställning på Hembygdslitteratur i Bohuslän.

Tag gärna med dig gamla som nya bilder till våra Öppet hus. Vi är alltid beredda att dokumentera och bevara dina bilder. Vi efterlyser ständigt foton från äldre tider till vår samling. Helst med notering om plats och årtal när fotot är taget.

Vi välkomnar nya och gärna yngre medlemmar och tar emot eller lånar alla slags bilder som beskriver samhället från såväl gammal som nyare tid för att införliva i bildsamlingen.


Vid Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte i Kungshamn 1 juni 2012 deltog från Bildarkivet Gerhard Borgljung, Berit Pettersson och Ebbe Melin. De fick dessutom god mat och guidning på Gerlegården som avslutning.

Berit och Ebbe tog emot pris och utmärkelse för årets bästa tidskrift, Kville Hembygds - och fornminnesförenings tidskrift; Kvillebygden. 

Gerhard fick ta emot ett hedersdiplom  från Bohusläns Hembygdsförening med motiveringen:

Föreningen nominerar Gerhard för hans engagemang och noggrannhet som projektledare samt förmåga att entusiasmera medlemmar i föreningen att arbeta med research och fakta om stenhuggeriepoken, vilket resulterat i en bok om ämnet samt en del två som är på gång.

Om du vill bli länkad till din hemsida,

maila till webbmaster larsericsson918@gmail.com

Länkar »

Bohusläns Hembygdsför-bunds årsstämma

1 juni 2012 i Kungshamns Folkets Hus

Pris tilldelas ”stenhuggargruppen” inom Hamburgsunds bildarkiv för att med idogt arbete och varsam hand ha återuppbyggt det starkt förfallna kruthuset med omgivande skyddsmur.

Det nu återuppbyggda kruthuset visar dels på det lokala områdets historia och dels på den bohuslänska stenhuggeriepoken i stort. Byggnaden står som en del av en historisk industrimiljö; en typ av miljö som på många platser i Bohuslän tappat sitt sammanhang i och med att många av byggnaderna tillhörande stenhuggeriverksamheterna försvunnit över åren.

Genom sin insats anser KUV-gruppen att ”stenhuggargruppen” är en mycket värdig pristagare till Tanums kommuns byggnadsvårdspris 2012!

Ebbe Melin, medlem i Bildarkivet och redaktör för vår andra bok "Så minns vi vår bygd", har av Tanum Kommun tilldelats 2017 års kulturpris med följande motivering.

Gunnar Rasmusson, Bildarkivets fotograf och hedersledamot, har tilldelats Naturskydds-föreningen Bohusläns miljöpris 2009.

Gunnar kom för 30 år sedan med idén om en nationalpark vid havet. Gunnar arbetade då på Naturvårdsverket och har efter sin pensionering engagerat sig i Naturskyddsföreningen i Bohuslän. "Det visar hur viktigt det är med uthållighet i miljöarbetet och hur viktigt det är att det finns personer som Gunnar Rasmusson" motiverar Naturskyddsföreningen sitt val av miljöpris. Priset delades ut i Gunnars hem 8 september 2009, dagen innan invigningen av Kosterhavets nationalpark.

Stenhuggargruppen inom Bildarkivet har tilldelats 2012 års byggnadsvårdspris av Tanums Kommun med motivering:


Priset tilldelas ”stenhuggargruppen” inom Hamburgsunds bildarkiv för att med idogt arbete och varsam hand ha återuppbyggt det starkt förfallna kruthuset med omgivande skyddsmur.

Det nu återuppbyggda kruthuset visar dels på det lokala områdets historia och dels på den bohuslänska stenhuggeriepoken i stort. Byggnaden står som en del av en historisk industrimiljö; en typ av miljö som på många platser i Bohuslän tappat sitt sammanhang i och med att många av byggnaderna tillhörande stenhuggeriverksamheterna försvunnit över åren.

Genom sin insats anser KUV-gruppen att ”stenhuggargruppen” är en mycket värdig pristagare till Tanums kommuns byggnadsvårdspris 2012!


Berit Pettersson, medlem i Bildarkivet och aktiv i Stenhuggargruppen har tilldelats Tanums Kommuns Kulturpris 2008 med följande motivering:


Berit Pettersson har under en följd av år intervjuat gamla människor i bygden nedtecknat deras minnen och berättelser från förra seklet och uppmuntrat och stöttat andra i deras skrivande. Hon har på ett ypperligt sätt berättat vidare och publicerat sina nedteckningar i Kvillebygden, Kville hembygdsförenings medlemsskrift alltsedan 1996. Hon är dessutom ledamot av redaktionskommittén för nämnda skrift.

Berit har också arbetat med Hamburgssunds bildarkiv och har tidigare arrangerat fotoutställningar i Stavas stuga under Tanums kulturvecka. Hon är upphovskvinna till hembygdsföreningens almanacka, till vilken hon har huvudansvaret för urval av bilder och gjorde 2002 den mycket uppskattade utställningen "Trasmattan i helg och söcken".

Berit Petterson tilldelas Kulturpriset för sin genuina dokumentation från en svunnen tid. En kulturgärning, som få ger sig i kast med, men som är viktig och basal för ett samhälles identitet och attraktion.

Med priset vill Tanums kommun uppmärksamma och synliggöra kulturförändringarnas

viktiga arbete med att ge oss en gemensam historia att ta inspiration och lärdom av.


Hamburgsunds Bildarkiv © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use