Välkommen till

Hamburgsunds Bildarkiv

Välkommen till en avspänd miljö för att dela med
dig av dina erfarenheter.

Välkommen till Hamburgsunds Bildarkiv

Välkommen till en avspänd miljö för att dela med dig av dina erfarenheter.

Våra Nyheter

17 mar

Årsmöte

Eftersom Bildarkivet också är en del av övriga världen så har vi också påverkats av oron och restriktionerna pga Coronaviruset och annat otyg. Tyvärr har vi därför blivit tvungna att ställa in årsmötet 19 mars.

17 mar

Bildarkivet är digitalt

Hela det fysiska arkivet har gjorts tillgängligt digitalt. Man kan via denna hemsida, gå in och titta på någon eller några av alla de över 13000 bilder...

17 mar

Vi finns på Facebook numera

Varje vecka kan man titta på såväl gamla som nya bilder från vårt område. Göra inlägg, diskutera med andra om bilderna och kanske komplettera med egna bilder.

Här kan du läsa vår första bok Stenhuggarepoken

Ni som missade att köpa våra böcker kan vända er till Hamburgsunds Sko och till Nordbloms Tryckeri samt
gå in på Hembygdslitteratur i Bohuslän för beställning av boken. Klicka där på Föreningar. Boken skickas
tillsammans med faktura.