HEM

PÅGÅENDE UPPDATERING AV SIDAN; HAV TÅLAMOD

Klicka på pilen här för förstorad bild

Föreningen har till ändamål att dokumentera Hamburgsundstrakten då och nu i bild och text samt bl a att genom utställningar och tillhandahållande av bilder sprida kännedom om Hamburgsund.

Vår verksamhet består av öppet hus varannan torsdag under vår- och höstterminerna klockan 18 till 20.

Årsmötet hölls 17-03-23 i Hamburgsundskolan. Ett referat med bilder hittar du här

Kruthuset i Amdal hittar du här.

Renoveringen gjordes under 2012 i Backegärdet och invigningen skedde 12-11-01                   

Här finns information om vår förening samlad tillsammans med inbetalningskort för dig som vill ge stöd till vår förening.

Bilder och referat från invigningen av Krigsmonumentet 2013.

 

2012 års byggnadsvårdspris har av Tanums kommun tilldelats Stenhuggargruppen. Läs här.

Vi välkomnar besökare av vår hemsida att kommentera och ställa förslag i vår gästbok.

Här kan du läsa vår första bok Stenhuggarepoken

Här hittar du vår lista över filmer och böcker som kan lånas hem. 

Ett referat med bilder från Öppet hus Amdal finns  här

Vid Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte i Kungshamn 1 juni 2012 deltog från Bildarkivet Gerhard Borgljung, Berit Pettersson och Ebbe Melin. De fick dessutom god mat och guidning på Gerlegården som avslutning.

Berit och Ebbe tog emot pris och utmärkelse för årets bästa tidskrift, Kville Hembygds - och fornminnesförenings tidskrift; Kvillebygden. 

Gerhard fick ta emot ett hedersdiplom  från Bohusläns Hembygdsförening med motiveringen:

Föreningen nominerar Gerhard för hans engagemang och noggrannhet som projektledare samt förmåga att entusiasmera medlemmar i föreningen att arbeta med research och fakta om stenhuggeriepoken, vilket resulterat i en bok om ämnet samt en del två som är på gång.

Bohusläns Hembygdsförbunds årsstämma 1 juni 2012 i Kungshamns Folkets Hus

Gå med som medlem i vår förening

Hemsidan uppdaterad 17 - 03 - 28

Besökare på vår hemsida

Klicka på bilden

för stor version

 

AKTUELLT:

Öppethus i Hamburgsundskolan startar vårterminen torsdag 26 januari och håller på till 18 maj.

Vi håller öppet mellan 18 till 20 varannan torsdag därefter.

Tag med dig gamla som nya bilder. Vi är alltid beredda att dokumentera och bevara dina bilder.

Årsmötet 2017 hölls i Hamburgsundskolan 23 mars. Information från årsmötet är publicerat på Medlemssida.

Du som är medlem kan låna våra DVD-filmer och böcker.Klicka här.

Vi träffas i Hamburgsundskolans lokaler där vi har ett arkiv av cirka 8000 bilder att bläddra i omfattande allt från personfoton till foton av båtar, skolklasser, simskola, fiske, fornminnen mm.

Vi efterlyser ständigt foton från äldre tider till vår samling. Helst med notering om plats och årtal när fotot är taget.

 

Välkommen till en avspänd miljö för att dela med dig av dina erfarenheter.

Vi välkomnar nya och gärna yngre medlemmar och tar emot eller lånar alla slags bilder som beskriver samhället från såväl gammal som nyare tid för att införliva i bildsamlingen.

Stenhuggargruppen inom Bildarkivet har tilldelats 2012 års byggnadsvårdspris av Tanums Kommun.

Priset tilldelas ”stenhuggargruppen” inom Hamburgsunds bildarkiv för att med idogt arbete och varsam hand ha återuppbyggt det starkt förfallna kruthuset med omgivande skyddsmur.

Det nu återuppbyggda kruthuset visar dels på det lokala områdets historia och dels på den bohuslänska stenhuggeriepoken i stort. Byggnaden står som en del av en historisk industrimiljö; en typ av miljö som på många platser i Bohuslän tappat sitt sammanhang i och med att många av byggnaderna tillhörande stenhuggeriverksamheterna försvunnit över åren.

Genom sin insats anser KUV-gruppen att ”stenhuggargruppen” är en mycket värdig pristagare till Tanums kommuns byggnadsvårdspris 2012!

Gunnar Rasmusson, Bildarkivets fotograf och hedersledamot, har tilldelats Naturskyddsföreningen Bohusläns miljöpris 2009.

Gunnar kom för 30 år sedan med idén om en nationalpark vid havet. Gunnar arbetade då på Naturvårdsverket och har efter sin pensionering engagerat sig i Naturskyddsföreningen i Bohuslän. "Det visar hur viktigt det är med uthållighet i miljöarbetet och hur viktigt det är att det finns personer som Gunnar Rasmusson" motiverar Naturskyddsföreningen sitt val av miljöpris. 

Priset delades ut i Gunnars hem 8 september 2009, dagen innan invigningen av Kosterhavets nationalpark.

Berit Pettersson, medlem i Bildarkivet och aktiv i Stenhuggargruppen har tilldelats Tanums Kommuns Kulturpris 2008 med följande motivering:

Berit Pettersson har under en följd av år intervjuat gamla människor i bygden nedtecknat deras minnen och berättelser från förra seklet och uppmuntrat och stöttat andra i deras skrivande. Hon har på ett ypperligt sätt berättat vidare och publicerat sina nedteckningar i Kvillebygden, Kville hembygdsförenings medlemsskrift alltsedan 1996. Hon är dessutom ledamot av redaktionskommittén för nämnda skrift.

Berit har också arbetat med Hamburgssunds bildarkiv och har tidigare arrangerat fotoutställningar i Stavas stuga under Tanums kulturvecka. Hon är upphovskvinna till hembygdsföreningens almanacka, till vilken hon har huvudansvaret för urval av bilder och gjorde 2002 den mycket uppskattade utställningen "Trasmattan i helg och söcken".

Berit Petterson tilldelas Kulturpriset för sin genuina dokumentation från en svunnen tid. En kulturgärning, som få ger sig i kast med, men som är viktig och basal för ett samhälles identitet och attraktion.

Med priset vill Tanums kommun uppmärksamma och synliggöra kulturförändringarnas

viktiga arbete med att ge oss en gemensam historia att ta inspiration och lärdom av.

 

     Det är här vi träffas och utbyter erfarenheter och för traditioner vidare  

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

Ni som missade att köpa våra böcker kan vända er till Hamburgsunds Sko och till Nordbloms Tryckeri samt gå in på Hembygdslitteratur i Bohuslän för beställning av boken. Klicka där på Föreningar. Boken skickas tillsammans med faktura. 

Stenhuggargruppen - en grupp av våra medlemmar - har producerat två böcker som dokumenterar bland annat stenindustrin i vårt närområde. Se Våra böcker

Om du vill bli länkad till din hemsida,

maila till webbmaster larsericsson918@gmail.com

Vandra och lyssna på Hamburgö

Att vandra utefter Bergaleden är som att gå genom historien. Här har Tanums Fastighetsavdelning tagit fram en vandringsled på ca 2,5 km som tar med dig på en tur genom tiden. Från etableringen av Hornbore slottsruin på andra sidan sundet, genom tiden för sillperioderna och Stenhuggarepoken. Klicka på länken här för mer information och ladda ner en app vid informationsskylten vid färjeläget på Hamburgösidan för att under vandringen följa historiens vingslag. Texten till historieskrivningen är skriven av Stenhuggargruppen och har redigerats och arrangerats av Kommunens Fastighetsavdelning.

Bildarkivet har tillsammans med Bo Tak tagit fram en DVD bestående av 5 filmer från flydda tider. Klicka här för mer information. DVDn finns att köpa hos Hembygdslitteratur i Bohuslän och postas tillsammans med faktura. Klicka på Föreningar/ Hamburgsunds bildarkiv/böcker.

Ett tips. Varför inte ge en eller båda våra böcker och kanske också vår DVD-skiva i present. Gå bara in och lägg din beställning på Hembygdslitteratur i Bohuslän.

Samhället Berättar kan du ta del av genom att göra en egen guidetur i samhället. På orienteringstavlan här nere kan du orientera dig och informationsskyltarna på plats ger dig intressant information från det tidiga Hamburgsund. Orienteringstavlort finns uppsatta på pumphuset vid färjeläget och vid Turistinformationen.

Vid nyrenoverade kruthuset i Amdal finns också information av värde. Hitta dit.