HEM

Vi önskar alla besökare ett riktigt Gott och fredligt Nytt År

Bilder från årets julmarknad i centrum 3 december

 

 

 

Hembygd 2.0 som leds av Ingrid Lindberg uppdaterar projektet och har här länkat till Youtube och här till Facebook som visar vad vårt samhälle kan berätta.

Kruthuset i Amdal hittar du här.

Renoveringen gjordes under 2012 i Backegärdet och invigningen skedde 12-11-01                   

Vid sillalördan i Gunnars galleria släppte vi vår tredje bok "Fraktskutorna",

"Fraktfartygen i Hamburgsund och grannsamhällena under 1900-talet".

Vi sålde dessutom våra två tidigare böcker och DVD skivan som beskriver i fem filmer verksamheter från flydda tider.

Vi informerade om Bildarkivets aktiviteter och värvade medlemmar.

Bilder och reportage från begivenheterna finns här.

Här finns information om vår förening samlad tillsammans med inbetalningskort för dig som vill ge stöd till vår förening.

Januari månadsbilder

Klicka på bilderna för förstoring

Månadsbilderna är framtagna av Gunnar Rasmusson och finns att köpa av Gunnar tel 330 74. Pris: A3: 50 kr, A4: 20 kr, 10x15: 10 kr.

Månadens bilder finns utställda i Hamburgsund hos Tandvården, Distriktssköterskorna, Sparbanken Tanum, Biblioteket och Frisyrfixarna.

2017 års kalendrar finns till försäljning vid våra sammankomster i Hamburgsundskolan och hos Hamburgsunds Skor.

Bilder och referat från invigningen av Krigsmonumentet 2013.

Du kan också se Västnytts reportage här.

2012 års byggnadsvårdspris har av Tanums kommun tilldelats Stenhuggargruppen. Läs här.

Vi välkomnar besökare av vår hemsida att kommentera och ställa förslag i vår gästbok.

Här kan du läsa vår första bok Stenhuggarepoken

Här hittar du vår lista över filmer och böcker som kan lånas hem. 

Ett referat med bilder från Öppet hus Amdal finns  här

Klicka på bilden

för stor version

 

Föreningen har till ändamål att dokumentera Hamburgsundstrakten då och nu i bild och text samt bl a att genom utställningar och tillhandahållande av bilder sprida kännedom om Hamburgsund.

Vi träffas i Hamburgsundskolans lokaler där vi har ett arkiv av cirka 6000 bilder att bläddra i omfattande allt från personfoton till foton av båtar, skolklasser, simskola, fiske, fornminnen mm.

Vi välkomnar nya och gärna yngre medlemmar och tar emot eller lånar alla slags bilder som beskriver samhället från såväl gammal som nyare tid för att införliva i bildsamlingen.

Gå med som medlem i vår förening

Hemsidan uppdaterad 17 - 01 - 02

AKTUELLT:

Öppethus i Hamburgsundskolan startar vårterminen torsdag

26 januari och håller på till 18 maj.

Vi håller öppet mellan 18 till 20 varannan torsdag därefter.

 

Tag med dig gamla som nya bilder. Vi är alltid beredda att dokumentera och bevara dina bilder.

Du som är medlem kan låna våra DVD-filmer och böcker.Klicka här.

Årsmötet 2016 hölls i Hamburgsundskolan 31 mars.

Information från årsmötet är publicerat på Medlemssida.

Vi efterlyser ständigt foton från äldre tider till vår samling. Helst med notering om plats och årtal när fotot är taget.

Kontakta Gunnar Rasmusson tel 330 74 eller lämna till oss vid våra torsdagsmöten.

Vid Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte i Kungshamn 1 juni 2012 deltog från Bildarkivet Gerhard Borgljung, Berit Pettersson och Ebbe Melin. De fick dessutom god mat och guidning på Gerlegården som avslutning.

Berit och Ebbe tog emot pris och utmärkelse för årets bästa tidskrift, Kville Hembygds- och fornminnes-förenings tidskrift; Kvillebygden. 

Gerhard fick ta emot ett hedersdiplom  från Bohusläns Hembygdsförening med motiveringen:

Föreningen nominerar Gerhard för hans engagemang och noggrannhet som projektledare samt förmåga att entusiasmera medlemmar i föreningen att arbeta med research och fakta om stenhuggeriepoken, vilket resulterat i en bok om ämnet samt en del två som är på gång.

  

Bohusläns Hembygdsförbunds årsstämma 1 juni 2013 i Kungshamns Folkets Hus

Besökare på vår hemsida

Stenhuggargruppen inom Bildarkivet har tilldelats 2012 års byggnadsvårdspris av Tanums Kommun.

Priset tilldelas ”stenhuggargruppen” inom Hamburgsunds bildarkiv för att med idogt arbete och varsam hand ha återuppbyggt det starkt förfallna kruthuset med omgivande skyddsmur.

Det nu återuppbyggda kruthuset visar dels på det lokala områdets historia och dels på den bohuslänska stenhuggeriepoken i stort. Byggnaden står som en del av en historisk industrimiljö; en typ av miljö som på många platser i Bohuslän tappat sitt sammanhang i och med att många av byggnaderna tillhörande stenhuggeriverksamheterna försvunnit över åren.

 

Genom sin insats anser KUV-gruppen att ”stenhuggargruppen” är en mycket värdig pristagare till Tanums kommuns byggnadsvårdspris 2012!

Gunnar Rasmusson, Bildarkivets fotograf, har tilldelats Naturskyddsföreningen Bohusläns miljöpris 2009.

Gunnar kom för 30 år sedan med idén om en nationalpark vid havet. Gunnar arbetade då på Naturvårdsverket och har efter sin pensionering engagerat sig i Naturskyddsföreningen i Bohuslän. "Det visar hur viktigt det är med uthållighet i miljöarbetet och hur viktigt det är att det finns personer som Gunnar Rasmusson" motiverar Naturskyddsföreningen sitt val av miljöpris. 

Priset delades ut i Gunnars hem 8 september 2009, dagen innan invigningen av Kosterhavets nationalpark.

Berit Pettersson, medlem i Bildarkivet och aktiv i Stenhuggargruppen har tilldelats Tanums Kommuns Kulturpris 2008 med följande motivering:

Berit Pettersson har under en följd av år intervjuat gamla människor i bygden nedtecknat deras minnen och berättelser från förra seklet och uppmuntrat och stöttat andra i deras skrivande. Hon har på ett ypperligt sätt berättat vidare och publicerat sina nedteckningar i Kvillebygden, Kville hembygdsförenings medlemsskrift alltsedan 1996. Hon är dessutom ledamot av redaktionskommittén för nämnda skrift.

Berit har också arbetat med Hamburgssunds bildarkiv och har tidigare arrangerat fotoutställningar i Stavas stuga under Tanums kulturvecka. Hon är upphovskvinna till hembygdsföreningens almanacka, till vilken hon har huvudansvaret för urval av bilder och gjorde 2002 den mycket uppskattade utställningen "Trasmattan i helg och söcken".

Berit Petterson tilldelas Kulturpriset för sin genuina dokumentation från en svunnen tid. En kulturgärning, som få ger sig i kast med, men som är viktig och basal för ett samhälles identitet och attraktion.

 

Med priset vill Tanums kommun uppmärksamma och synliggöra kulturföreningarnas viktiga arbete med att ge oss en gemensam historia att ta inspiration och lärdom av.

                                    Det är här vi träffas och utbyter erfarenheter och för traditioner vidare  

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

Ni som missade att köpa boken kan vända er till Hamburgsunds Sko och till Nordbloms Tryckeri samt gå in på Hembygdslitteratur i Bohuslän för beställning av boken. Klicka på Föreningar. Boken skickas tillsammans med faktura. 

Vår verksamhet består av öppet hus varannan torsdag under vår- och höstterminerna mellan klockan 18 och 20.

Stenhuggargruppen - en grupp av våra medlemmar - har producerat två böcker som dokumenterar bland annat stenindustrin i vårt närområde. Se Våra böcker

Välkommen till en avspänd miljö för att dela med dig av dina erfarenheter.

Hamburgsunds Bildarkiv - till för alla

Vandra och lyssna på Hamburgö

Att vandra utefter Bergaleden är som att gå genom historien. Här har Tanums Fastighetsavdelning tagit fram en vandringsled på ca 2,5 km som tar med dig på en tur genom tiden. Från etableringen av Hornbore slottsruin på andra sidan sundet, genom tiden för sillperioderna och Stenhuggarepoken. Klicka på länken här för mer information och ladda ner en app vid informationsskylten vid färjeläget på Hamburgösidan för att under vandringen följa historiens vingslag. Texten till historieskrivningen är skriven av Stenhuggargruppen och har redigerats och arrangerats av Kommunens Fastighetsavdelning.

Bildarkivet har tillsammans med Bo Tak tagit fram en DVD bestående av 5 filmer från flydda tider. Klicka här för mer information. DVDn finns att köpa hos Hembygdslitteratur i Bohuslän och postas tillsammans med faktura. Klicka på Föreningar/ Hamburgsunds bildarkiv/böcker.

Ett tips. Varför inte ge en eller båda våra böcker och kanske också vår DVD-skiva i present. Gå bara in och lägg din beställning på Hembygdslitteratur i Bohuslän.

Samhället Berättar kan du ta del av genom att göra en egen guidetur i samhället. På orienteringstavlan här nere kan du orientera dig och informationsskyltarna på plats ger dig intressant information från det tidiga Hamburgsund. Orienteringstavlort finns uppsatta på pumphuset vid färjeläget och vid Turistinformationen.

Vid nyrenoverade kruthuset i Amdal finns också information av värde. Hitta dit.