KONTAKTER

Solumhällorna, Hynnö. Här ligger en "varg" kvar som kanske skulle blivit en kvarnsten om inte arbetet med stenämnet hade misslyckats.

Styrelsens Kontaktlista med klickbara länkar

Jan-Åke Johansson

Ordförande

bagarevagen@hotmail.com

Christer Stern

Vice ordförande/bibliotek

christer33841@gmail.com

Gerhard Borgljung

Sekreterare

g.borgljung@telia.com

Lars Ericsson

Kassör/webbmaster

larsericsson918@gmai.com

Gunnar Rasmusson

Hedersledamot

rasmussongunnar@gmail.com

Christer Stern

Ledamot

christer33841@gmail.com

Dag Lundman

Ledamot

dag_lundman@yahoo.se

Frank Sörkvist

Ledamot

frank@sorqvist.net

Allan Olsson

Suppleant

kiddon2000@yahoo.se

Barbro Graf

Suppleant

barbro.graf@telia.com

Gerhard Borgljung är projektledare och initiativtagare till Stenhuggargruppen samt ansvarar för våra böcker och renoveringen av kruthuset i Amdal.

             Lars Ericsson ansvarar för vår hemsida samt kasserar in medlemsavgifter och sköter bokföringen.

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use