KONTAKTER

Solumhällorna, Hynnö. Här ligger en "varg" kvar som kanske skulle blivit en kvarnsten om inte arbetet med stenämnet hade misslyckats.

Styrelsens Kontaktlista med klickbara länkar

Jan-Åke Johansson

Ordförande

Christer Stern

Vice ordförande/bibliotek

Gerhard Borgljung

Sekreterare

Lars Ericsson

Kassör/webbmaster

Gunnar Rasmusson

Hedersledamot

Christer Stern

Ledamot

Dag Lundman

Ledamot

Frank Sörkvist

Ledamot

Allan Olsson

Suppleant

Barbro Graf

Suppleant

Gerhard Borgljung är projektledare och initiativtagare till Stenhuggargruppen samt ansvarar för våra böcker och renoveringen av kruthuset i Amdal.

             Lars Ericsson ansvarar för vår hemsida samt kasserar in medlemsavgifter och sköter bokföringen.

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use