MEDLEMSSIDA

                             Vy över Hamburgsunds centrum

Utskicken av inbetalningskort för medlemsavgiften till gamla och nya medlemmar distribueras i brevlådor i Hamburgsund, Heestrand till Slottet, på ICA Skutan, i banken och som e-post. Vi ser fram emot att medlemsantalet kommer att öka och att yngre engagerar sig i Bildarkivets aktiviteter.

Här finns information om vår Förening tillsammans med inbetalningskort om du vill stödja vår verksamhet.


Här finns föreningens stadgar

Mötesprotokoll från årsmötet 2019 sidan 1, sidan 2

Verksamhetsplan för år 2019

Kassörens kommentar till 2018 års verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse för2018

Bohusläns Hembygsförbunds styrelse gjorde ett besök hos oss 2010 för att informera sig om vår verksamhet. Besöket blev uppskattat av Bildarkivets medlemmar som hade möjlighet att närvara. Informationen som vi kunde delge var tillkomsten av vår bok Stenhuggarepoken, DVDn En nostalgisk resa och guideverksamheten. Gunnar Rasmusson berättade om hur bilder arkiveras och visas i form av Månadens bild och på våra möten. Berit Pettersson kunde informera om sina trix att få tag på gamla bilder och Gerhard Borgljung om hur guideverksamheten bedrivs och tillkomsten av DVDn En nostalgisk resa och försäljningen av den. Ordförande Jan-Åke Johansson lade fram våra framtida planer. Förbundsstyrelsen kunde informera oss om sin verksamhet och det breda utbud av aktiviteter och informativa kurser som finns att tillgå. 

Här är Hembygdsförbundets styrelse samlad utanför vår möteslokal. Foto Tony Börjesson.

Fler bilder finns i Bildgalleriet http://galleri.hamburgsundsbildarkiv.se/#16.0. Foto Tony Börjesson och Gunnar Rasmusson.

Du som vill stödja vår verksamhet får ett årligt medlemskap för 100 kronor.

Medlemskapet kan lösas genom betalning till bankgiro 5515-6707,  Hamburgsunds Bildarkiv. Märk med namn, postadress och e-post adress.

Om du anger e-post får du våra medlemsbrev.

Om du vill sponsra vår verksamhet - utöver att vara medlem eller ej - är du givetvis välkommen att bidra med valfritt belopp.   


DU BEHÖVER INTE VARA MEDLEM FÖR ATT BESÖKA BILDARKIVET OCH TITTA PÅ VÅRA BILDER. KÄNN DIG FÖR OCH

AVGÖR SEDAN OM DU VILL STÖDJA VERKSAMHETEN OCH TRYGGA DET FRAMTIDA ARBETET.