Styrelsen planerar för årsmöte och kommer att kalla in alla medlemmar till detta så snart det är möjligt att genomföra. Det kommer att vara för både 2020 och 2021. Under mötet kommer bland annat vår verksamhetsberättelse för föregående år att presenteras samt även verksamhetsplan och budget för 2021. Har du någon motion så är du välkommen att lämna in den redan nu!

När datum och tid för årsmötet är beslutat så kommer vi att gå ut med en kallelse.