Vi planerar att kalla till årsmöte, avseende 2 år istället för ordinarie 1 år, under mars/april 2022. Kallelse och information om tider kommer via våra sociala kanaler, våra informationstavlor och i Veckovis.