• Besök Oss

Besök oss

Vi planerar för att starta upp vårt Öppet Arkiv igen så snart det medges. Vi informerar här på hemsidan, via Facebook och våra annonstavlor.

Vill man komma och besöka oss på Folkets Hus så kan vi boka in ett enskilt besök med iakttagande av de ev. restriktioner som gäller. Kontakta oss i så fall!