• Försäljning

Försäljning

  • Vi har även almanackor varje år med olika tema. Finns till försäljning på våra Öppet Arkiv i Folkets Hus. Men även på Hamburgsunds Skor
  • Öppet Arkiv i Folkets Hus torsdagar mellan 18-20 under höst och vårterminerna. Se info om öppethållande datum på vår hemsida och Facebook
  • Vi har många andra artiklar till försäljning och utlåning. Böcker och filmer 11-01

Hamburgsunds Bildarkiv, utgivna böcker och DVD 2008-2019

Stenhuggarepoken 1887-1970 Hamburgsund – Heestrand – Slottet (utgiven 2008).

En bok som beskriver den lokala historien om stenhuggarepoken i text och bild, rikt illustrerad, 206 sidor. Boken är resultatet av arbetet i en projektgrupp som bildades 2004, av i huvudsak stenhuggarättlingar, alla medlemmar i Hamburgsunds Bildarkiv. Följande medlemmar ingick i projekt/redaktionsgruppen:

Gerhard Borgljung, Egon Widén, Lennart Hakeröd, Benkt Larsson, Karl-Gustav Schewenius, Sylve Johansson, Bengt Nord. Dessutom Gunnar Rasmusson, foto och reproduktionsansvarig, Stig Swedberg, arkeolog och expert på stenbrott samt Lars Ericsson, redigeringsansvarig.

En nostalgisk resa (utgiven 2009)

En DVD framtagen i samarbete med Hamburgsunds Bildarkiv. Konvertering och redigering: Bo Tak
Fem filmer tar oss tillbaka till 1950-60 talets Bohuslän. De är inspelade i och kring Hamburgsund.

Så minns vi vår bygd Hamburgsund- Slottet- Tegelstrand- Heestrand (utgiven 2014).

Med denna bok avslutar Bildarkivet ”Stenhuggarepoken 1887-1970 med kapitlet ”Vart tog stenen vägen” och har övergått till att skildra övriga näringar under denna period. Vi får följa utvecklingen av bl.a. kustfiskenäringen, handeln, varubefordran och turismen mm. Att överleva som kustbo kräver uppfinningsrikedom och anpassning till nya förhållanden. För att personifiera detta har ett antal profiler fått illustrera kustbon. Boken är rikt illustrerad, 310 sidor.

Projekt/redaktionsgruppen för boken bildades 2009. Hamburgsundsgruppen representerades av Gerhard Borgljung, Egon Widén, Lennart Hakeröd, Berit Pettersson och Jan Åke Johansson. Slottet och Tegelstrand representerades ensam av Liv Franzén samt Heestrand som representerades av Ingrid Chandler (Edwardsson) och Sylve Johansson. Dessutom Ebbe Melin, redigeringsansvarig och Gunnar Rasmusson, foto och reproduktionsansvarig.

Fraktfartygen i Hamburgsund och grannsamhällena(utgiven 2015)

En dokumentation av en svunnen epok sammanställd av sjökapten Sven-Erik Johansson Hamburgsund, redigerad och utgiven av Hamburgsunds Bildarkiv.

Detta är ett dokument som samlar registreringsuppgifter, hemmahamnar och historik för över 160 fraktfartyg med Hamburgsund som hemmahamn. En projekt/redaktionsgrupp bildades 2013 som fick i uppdrag att slutredigera, bearbeta och publicera Sven-Eriks nästan färdiga manus efter hans bortgång året innan. Projektgruppen hade följande sammansättning: Jan-Åke Johansson, Gerhard Borgljung, Lena Agertoft, Kerstin Johansson, Allan Olsson, Benkt Larsson, Egon Widén, Lennart Hakeröd och Dag Lundman samt Lars Ericsson, redigering och bearbetning för tryckning.

M/S NOLHOTTEN & Skepparen Stellan Johansson (utgiven 2019)

En historisk resa i Hamburgsunds och Fjällbackas skärgårdar. Med detta minnesalbum har Hamburgsunds Bildarkiv återigen dokumenterat ett lokalt skeende som upphört inom en näring, denna gång turistnäringen. Turistnäringen finns kvar i allra högsta grad, det är epoken Nolhotten & Stellan Johansson som har upphört att vara, en epok som varade i över 30 år. Denna epok har dokumenterats i bilder och berättande text om historia och tradition i en av Bohusläns vackraste och mycket historierika skärgårdar utanför Hamburgsund och Fjällbacka. En bok i bild och text för alla som vill återuppleva en skärgårdstur med Nolhotten en varm och skön sommardag eller som vi också hoppas, en bok för alla som vill lära känna lite om de många livsöden och skeenden som utspelat sig i Nolhottens farvatten.

De som ingått i projektgruppen för minnesalbumet är Barbro Graf som tagit alla bilder, Gerhard Borgljung har varit projektledare och skrivit texter, Birgitta Karlsson (Davidsson) har korrekturläst, faktakontrollerat och bidragit med texter och sist men inte minst ”Tina” Christina Annerberg, som varit bollplank och har haft koll på bildmaterialet. Design, redigering och tryck Nordbloms Trycksaker AB Hamburgsund.