• Öppettider

Öppet Arkiv i Folkets Hus torsdagar mellan 18-20 under höst och vårterminerna. Se info om öppethållande datum på vår hemsida och Facebook

Alla som har lust att titta på gamla och nyproducerade bilder eller bara prata bort en stund skall känna sig välkomna.

Arkivet omfattar cirka 13.000 bilder, som beskriver samhället ur alla perspektiv från skolarbete till fiske och stenbrott.

Du behover inte vara medlem for att besoka bildarkivet och titta pa vara bilder. Kann dig for och avgor sedan om du vill stodja verksamheten och trygga det framtida arbetet.