Styrelsen kallar till årsmöte i Hamburgsunds Bildarkiv söndagen de 27:e mars kl 14 i Folkets hus. Detta årsmöte avser både 2020 och 2021. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Efter den formella delen bjuder vi på fika.

Välkomna!