Välkommen till årsmöte 2023 för föreningen Hamburgsunds Bildarkiv

 Plats Folkets Hus.

Tid 26 mars kl 14:00. De stadgeenliga förhandlingarna och val av ledamöter till styrelsen, revision och valberedning inleds kl 15:00.

Förhandlingarna föregås av en presentation av årsskriften för 2023. Denna har titeln ”Från Färjan, via Tullboden till Vänd Igen – om människor, händelser och hus”.

Efter avslutade förhandlingar blir det mingel och fika och möjligheter att botanisera i det fysiska bildarkivet. Vi tar gärna emot uppslag och idéer om evenemang och aktiviteter under de kommande åren under mötet. Gärna då under punkt 15 och 16, verksamhetsplan respektive övriga frågor, eller vid minglet efteråt.

Alla är hjärtligt välkomna

Styrelsen för Hamburgsunds Bildarkiv

Dagordning årsmöte 2023.docx

Val årsmöte 2023.docx

Årsberättelse verksamhetsår 2022.docx

Verksamhetsplan 2023.docx

Revisionsberättelse verksamhetsår 2022 sign

Är du inte redan medlem så kan du teckna medlemskap på plats den 26/3 före kl 14, eller i pausen mellan föredragningen och det formella årsmötet. Medlemsavgiften för 2023 är 100:- och med det stödjer du en viktig ideell kulturell verksamhet. Inbetalning kan också ske via swish eller bankgiro, se www.hamburgsundsbildarkiv.se för mer information under vinjetten ”Bli medlem”.