• Aktiviteter i Bildarkivet

  Hamburgsund Foto: Björn Sehlin

Aktuellt i Bildarkivet

AKTUELLA FÖRENINGSDOKUMENT

Årsberättelse verksamhetsår 2022.docx

Verksamhetsplan 2023.docx

Revisionsberättelse Bildarkivet 2023

Protokoll Årsstämma 2023-03-26.docx

TEMAKVÄLLAR

Sista öppettillfället varje månad visar vi en kort film eller ett antal bilder runt ett speciellt tema.

Första tillfället som var i januari visade Kjell Olauson en kort film om stenhuggarna. Han berättade om stenhuggarnas liv och visade även rent konkret hur man delade på en sten!

BERÄTTARKVÄLL

 • Lördag 8 okt hade vi en berättarkväll igen i Folkets hus. Äntligen kan vi träffas i lite större omfattning. Över hundra personer deltog!
 • Ärtsoppa med tillbehör serverades under trevlig samvaro och sedan berättade Allan Olsson och Birgitta Karlsson om människor och händelser med kopplingar till Jakobsö. Även ett bildspel rullade under kvällen med ett axplock av bilder från vårt stora digitala bildarkiv.

SENASTE BOKEN VI HAR SLÄPPT

Precis innan jul 2019 släpptes vår senaste bok; Nolhôtten som berättar om en epok som tagit slut.

Syftet med Hamburgsunds Bildarkivs verksamhet är att samla in och dokumentera lokalsamhällets historia i ord och bild. Vi har tidigare i våra tre böcker och i en dvd dokumenterat epoker från olika näringar som t.ex stenindustrin, fraktfartygen, den lokala lanthandeln, badgästnäringen med sommarpensionaten samt kallbadhus för ler- och tångbad m.m. Epoker som startat, blomstrat och upphört. Nu har turen kommit till epoken Nolhôtten.

Boken innehåller bl.a tre olika berättelser om skeppare Stellan Johansson och M/S Nolhôtten, berättade av tre kända vänner av Hamburgsund/Fjällbacka skärgården.

 • Nils Peter Silverskiöld Florö
 • Erik Fägerwall filmproducent Tegelstrand
 • Clas-Åke Sörqvist kommunstyrelsens ordförande 2001-2014

Även Liv Franzén Tegelstrand tecknar ett porträtt av Nolhôttens skeppare Stellan Johansson.

Sedan får man följa en kavalkad av bilder över Nolhôttens uppskattade rundturer i Hamburgsund/Fjällbacka skärgården, fotograferade under några av alla trettio somrar som epoken Nolhôtten varade. Det är fotograf Barbro Graf som med sin kamera gjort nedslag ombord och på alla kända, okända, ruskiga och vackra historiska platser utmed rutten.

Bilderna kommenteras med vad bilden berättar samt med historiska fakta och kända berättelser.. Associationer till Stellans berättelser under skärgårdsturen överlåter vi till betraktaren som även till minnet har rundturskartan till sin hjälp. Mer hjälp finns att hämta ur Stellans bok; Ruskiga Historier och Historiska Ruskigheter som kom ut 2008.

Arbetet med minnesalbumet har pågått sedan 2018. Det är ett projektarbete i Hamburgsund Bildarkiv som också står som ansvarig utgivare. Redigering och tryckning sker på Nordbloms Tryckeri i Hamburgsund.

I projektredaktionen ingick:

 • Barbro Graf; fotograf
 • Tina Annerberg; ansvarig för projektets bildarkiv
 • Birgitta Karlsson; korrektur och bildtext
 • Gerhard Borgljung; bildtext och projektansvarig

Finns att köpa på Hamburgsunds Skor, Konsum Fjällbacka, Vitlycke Museum, Bohusläns Museum eller på våra Öppet Arkiv kvällar.

RESTAURERING AV KRUTHUSET I AMDAL

Klicka på länken nedan och läs om när Bildarkivet restaurerade Kruthuset i Amdal!

Restaurering av Kruthuset