• Bildarkiv Nutid

    Hamburgsund Foto: Björn Sehlin

Bildarkiv nutid

BERÄTTARKVÄLL

  • Torsdag 17 okt var det dags igen! (för en ”nyklassiker”-kanske kan man skriva?). Bildarkivet bjöd in till Berättarkväll. Kvällens kåsörer Kjell Olauson och Allan Olsson bjöd på intressanta berättelser. Det serverades varm soppa, bröd och dryck. Kaffe och kaka efteråt.

Kjell Olausson berättade om Annie Wehlins liv. En väldigt intressant och stark kvinna. Bodde och levde på Hamburgö. Arbetade på Bohusläningen ett tag. Hennes fotografier är välkända häromkring. Kanske kan vi övertala Kjell att skriva några rader om henne.

Allan Olsson berättade om vad som kan hända ute på sjön. Och vad som hade hänt. En förlisning ute i skärgården och dess konsekvenser. Allan har ägnat en stor del av sitt liv till att studera just sjöfarten runt Hamburgsund. Han har säkert mer att berätta en annan gång

BOKEN ÄR SLÄPPT

Precis innan jul 2019 släpptes vår senaste bok; Nolhôtten som berättar om en epok som tagit slut.

Syftet med Hamburgsunds Bildarkivs verksamhet är att samla in och dokumentera lokalsamhällets historia i ord och bild. Vi har tidigare i våra tre böcker och i en dvd dokumenterat epoker från olika näringar som t.ex stenindustrin, fraktfartygen, den lokala lanthandeln, badgästnäringen med sommarpensionaten samt kallbadhus för ler- och tångbad m.m. Epoker som startat, blomstrat och upphört. Nu har turen kommit till epoken Nolhôtten.

Boken innehåller bl.a tre olika berättelser om skeppare Stellan Johansson och M/S Nolhôtten, berättade av tre kända vänner av Hamburgsund/Fjällbacka skärgården.

  • Nils Peter Silverskiöld Florö
  • Erik Fägerwall filmproducent Tegelstrand
  • Clas-Åke Sörqvist kommunstyrelsens ordförande 2001-2014

Även Liv Franzén Tegelstrand tecknar ett porträtt av Nolhôttens skeppare Stellan Johansson.

Sedan får man följa en kavalkad av bilder över Nolhôttens uppskattade rundturer i Hamburgsund/Fjällbacka skärgården, fotograferade under några av alla trettio somrar som epoken Nolhôtten varade. Det är fotograf Barbro Graf som med sin kamera gjort nedslag ombord och på alla kända, okända, ruskiga och vackra historiska platser utmed rutten.

Bilderna kommenteras med vad bilden berättar samt med historiska fakta och kända berättelser.. Associationer till Stellans berättelser under skärgårdsturen överlåter vi till betraktaren som även till minnet har rundturskartan till sin hjälp. Mer hjälp finns att hämta ur Stellans bok; Ruskiga Historier och Historiska Ruskigheter som kom ut 2008

Arbetet med minnesalbumet har pågått sedan 2018. Det är ett projektarbete i Hamburgsund Bildarkiv som också står som ansvarig utgivare. Redigering och tryckning sker på Nordbloms Tryckeri i Hamburgsund.

I projektredaktionen ingår:

  • Barbro Graf; fotograf
  • Tina Annerberg; ansvarig för projektets bildarkiv
  • Birgitta Karlsson; korrektur och bildtext
  • Gerhard Borgljung; bildtext och projektansvarig

Finns att köpa på Hamburgsunds Skor, Konsum Fjällbacka, Vitlycke Museum, Bohusläns Museum eller på våra Öppet Arkiv kvällar.