• Film i Bildarkivet

    Hamburgsund Foto: Björn Sehlin

Film i Bildarkivet

Genom samarbete med projekt Hembygd 2.0 – hitta berättelsen och projektledare Ingrid Lindberg har Hamburgsunds bildarkiv genomfört flera filmprojekt. Syftet är att se om det går att fånga några av alla de berättelser som finns här i trakten – på film – som via internet kan delas med och glädja fler.

Filmkurs i bildarkivet – prova på

Under flera tillfällen under 2017-2018 har medlemmar ur bildarkivet fått prova på att arbeta med film genom att Hembygd 2.0 erbjudit kurser i Ipad, filmberättande och filmimprovisation.

Du kan se glimtar av vad som blev resultatet här

Samhället berättar 2.0 – samarbete med Hamburgsundsskolan

Hamburgsunds bildarkiv och Hamburgsundskolans 5-6 klass provade under läsåret 2016-2017 på ett sätt att arbeta med film och kulturarv där elever och äldre medlemmar ur bildarkivet samarbetade för att skapa kortfilmer till de informationsskyltar i samhället som går under namnet Samhället berättar. Filmerna visades också på Bohusläns Museum 22 nov 2019.

Tanken var att eleverna skulle skapa filmer som på något sätt illustrerade och byggde vidare på den information som redan finns på skyltarna. Lärarna arbetade fritt efter en given ram från Hembygd 2.0 och mot ett klart definierat mål.
Eleverna fick själva ta initiativ till möten, research, intervjuer och filmgestaltning. De skapade sedan korta filmer utifrån den kunskap som den äldre generationen kunnat förmedla genom bilder, samtal och studiebesök.

Allt avslutades i maj 2017 med uppskattad filmvisning för allmänheten i Hamburgsunds Folkets Hus. Filmerna lades sedan upp på egen kanal på YouTube och på skyltarna sitter QR-koder som länkar till dessa filmer.

Klicka här för att komma till filmerna
– och här för att läsa mer på projektets hemsida

Samhället berättar 2.1 – filmkurs Vårterminen 2019

Under 2018-2019 pågick flera pilotprojekt inom ramen för projekt Hembygd 2.0 och Hamburgsund var en av fyra kulturarvsföreningar som deltog. Under 5 träffar i Folkets Hus fick deltagare lära sig en metod att arbeta med film och berättande, som t.ex; spela in intervju, skriva berättartext, läsa in berättarröst till bild (mikrofilm) och göra en egen kortdokumentär om valfritt ämne. Resultatet visades sedan på en Öppet Hus kväll 23 maj 2019. FIlmerna kommer också att visas på Bohusläns musuem 22 november 2019.

Klicka här för att komma till filmerna
– och här för att läsa mer på projektets hemsida