Vi återkommer till föreningen Saltskärs kärings vänner, en av de ideella föreningarna i Hamburgsund som också gör ett viktigt arbete för kulturen i bygden. Här ett litet inlägg från Björn, ordförande i Bildarkivet.

Vi är många som på sedvanligt sätt passerat förbi båken Saltkärs käring i Slottefjorden under sommaren. För vår del blir det när vi gör våra årliga turer runt Hamburgö. Vi försöker varje gång att lura henne och avslöja att hon faktiskt sitter ned när ingen ser henne. Vi tittar bort och vänder sedan blicken hastigt mot henne, men varenda gång hitintills har hon hunnit att resa sig.

Båken är ett fascinerande sjömärke och stor tacksamhet riktas till den grupp av personer som för 20 år sedan såg till att den gamla och förfallna båken från 1882, som riskerade att falla ihop, ersattes med en ny. Det var ingen enkel uppgift vare sig tekniskt eller ekonomiskt men skicklighet och engagemang gjorde det möjligt. Men det krävs också löpande underhåll och även här gör ideella krafter det möjligt att hålla båken i god kvalitet. Detta genom att medlemmarna i föreningen Saltkärs kärings vänner kontinuerligt ser över och underhåller henne.

I våras genomfördes också en mycket lyckad gökotta på Nolholmen, holmen där föreningen i våras satte upp en ny vadbock, och den 21/10 är det dags för årsmöte i Väderöarnas båtsällskaps klubbstuga med efterföljande kräftkalas. Vi hoppas på stort deltagande!

För alla föreningar är antalet medlemmar och medlemsavgifter viktigt. Så är du inte redan medlem så bli det. Den årliga medlemsavgiften är 50 kr. Inbetalning sker till bankgiro 182-0984, uppge fullständig adress. För mer information kontakta föreningens ordförande Allan Olsson på mobil 0707-204010.

Och sist men inte minst – självklart stödjer du väl också Hamburgsunds bildarkiv?