Vi har lagt in en ny kategori i det digitala arkivet – Historia, berättelser och fakta.

Där kommer vi samla olika texter och berättelser och förhoppningen är att du både ska kunna bli underhållen och på ett samlat sätt få ren fakta om olika perioder i historien med mera.

Kategorierna ligger i bokstavsordning i listan (som du får upp när du trycker på de tre strecken uppe till vänster i det digitala arkivet) så denna kategorin kommer alltså in med de andra under bokstaven H.

Hoppas detta kan locka till läsning!

På fotot, taget av Annie Wehlin, ser vi skogsvårdare på exkursion. Svenneby, troligen 1957.