Inom snar framtid kommer vi att byta system för att visa bilderna digitalt. Vår gamla systemleverantör Digitalkultur avlutar sin verksamhet och därför tvingas vi byta.

Utveckling pågår och är i slutskedet vad gäller visning av bilderna, dvs dit du kommer om du på hemsidan trycker på ”Till bilderna”.

Det nya systemet fungerar ungefär som andra sidor vad gäller t.ex. menyhantering (markeras med ett antal streck i kanten), sökningsmöjligheter (förstoringsglaset) mm.

Vår förhoppning är att det kommer vara enkelt att hantera och öka möjligheten att hitta bilder man letar efter.

Tyvärr kan vi i starten inte redigera i det nya systemet, dvs dit du kommer om du på hemsidan trycker ”Log in admin”, men vi jobbar vidare med detta och återkommer när det är dags för driftsättning av den delen.

Om du har frågor angående det nya systemet så kontakta gärna mig på mail helena.ac.aronsson@gmail.com.