Vi finns i Folkets hus varannan tisdag kl 18-20 under vår och höst. Se vidare på våra anslag runt om i trakten eller i vår populära årskalender.

Alla som har lust att titta på gamla och nyproducerade bilder eller bara prata bort en stund skall känna sig välkomna.

Arkivet omfattar cirka 13.000 bilder, som beskriver samhället ur alla perspektiv från skolarbete till fiske och stenbrott.

Du behöver inte vara medlem för att besöka bildarkivet och titta på våra bilder. Känn dig för och avgör sedan om du vill stödja verksamheten och trygga det framtida arbetet.