Egon Vidén, en kulturpersonlighet har gått ur tiden.

Det är med värme och glädje vi minns den tid vi fick tillsammans i redaktionsgruppen, ”Stenhuggarättlingarna” som ”författade” boken Stenhuggarepoken 1887–1970. Du var den tongivande i gruppen genom din breda kunskap om epoken och med en humor som gjorde letandet i arkiven och exkursionerna i stenbrotten till lustfyllda upplevelser under flera år i mitten på 00-talet.

Boken levde vidare och blev upprinnelsen till nya projekt, Samhället berättar som i sin tur blev upprinnelsen till guidade turer i stenbrottet Kvarnberget. Här var du en mästare på att berätta om din morfar Arons verksamhet som bas i Amdalsbrotten under tidigt 1900-tal samt granitens klyvbarhet i tre plan. Detta höll vi på med tills vi blev så gamla och skröpliga att vi båda blåste omkull där uppe på Kvarnberget.

Det blev i alla fall fem oförglömliga somrar på berget under 2010-talet. som i sin tur blev upprinnelsen till ytterligare ett projekt, Samhället berättar 2.0, ett samarbete med Hamburgsundsskolan, där du gjorde ett starkt intryck på elever och lärare samt på oss i gruppen ”Stenhuggarättlingarna” med din berättartalang, kunskap och humor.

Du var också en av initiativtagarna i Bildarkivet till att Kruthuset i Amdal restaurerades och återinvigdes 2012, hundra år efter det togs i bruk. Ett praktfullt stenhuggarnas tempel som nu är bevarat för eftervärlden.

Stenhuggarboken fick en efterföljare, som kom ut 2014, Så minns vi vår bygd, Hamburgsund, Slottet, Tegelstrand och Heestrand. Här var du åter den tongivande med dina breda kunskaper om lokalsamhället och specialkunskaper om stenhuggarepoken.

”Stenhuggarättlingarna”, några har redan lämnat oss, tackar dig Egon, för den oförglömliga tid vi fick tillsammans med alla spännande och roliga kulturprojekt i Bildarkivet och alla fina samtal samt på senare tid, telefonsamtal som vi hade tills för bara för några månader sedan…

Kjell Olauson, Jan-Åke Johansson, Benkt Larsson och Lars Eriksson.

Åsa Qvist, projektledare Samhället berättar och Ingrid Lindberg, projektledare Samhället berättar 2.0.

 

Gunnar Rasmusson, Berit Pettersson, Lennart Hakeröd, Sylve Johansson, Karl-Gustaf Schewenius och Bengt Nord har tidigare lämnat oss.

Hamburgsunds Bildarkiv, ”Stenhuggarättlingarna” genom/ Gerhard Borgljung.